برق

نکاتی برای تبادل تجربیات کاری

لیست نقشه ها

ليست نقشه‌ها

-         در شيت  اول به صورت كامل با شماره پلان مربوطه ارائه گردد. و در پايين هر پلان نيز اين شماره آورده شود.

توضيحات فني

-         توضيحات مربوط به هر نقشه در پلان مربوط به آن نوشته شود.

جدول علائم اختصاري بكار برده شده در نقشه‌ها

-         علائم اختصاري مربوط به هر نقشه در پلان مربوط به آن درج شود.

سيستم اتصال زمين و مشخصات فني آن

-         مشخص نمودن محل چاه ارت در نقشه توسط مهندس طراح پيشنهاد مي‌گردد و با نظر مهندس ناظر مي‌تواند تغيير كند.

-         توصيه مي‌گردد در چاه ارت بجاي استفاده از نمك و زغال از مواد كاهنده مقاومت زمين مانند بنتونيت استفاده گردد.

-    نصب لوله گالوانيزه براي مرطوب نگهداشتن چاه‌هاي ارتي كه جنس الكترود آنها مس مي‌باشد صحيح نيست و بايستي از لوله PVC استفاده شود.

-         حداكثر مقاومت چاه ارت برابر 2 اهم ذكر گردد.

-    نحوه اتصال سيم ارت به صفحه يا ميله و مشخصات صفحه  يا ميله و سيم ارت از قبيل جنس، ابعاد،  مقدار و نوع الكتروليت مورد استفاده و عمق چاه با نظر مهندس طراح معين گردد.

سيستم روشنايي و پريزهاي برق

-    جهت فضاهاي باز مانند حياط بايستي از پريز ارت‌دار و درب‌دار (باراني) استفاده شود.  همچنين در فضاهاي قابل شستشو مانند پاركينگ و غيره استفاده از اين پريزها الزامي است.

-         تغذيه هيچ نوع چراغي از خط پريزها مجاز نيست.

-    نصب چراغ ايمني (خودشارژ) در مكانهاي مورد اشاره در مبحث 13 مقررات ملي ساختمان الزامي است. و مي‌تواند از يك خط جداگانه تغذيه گردد.

-         محل نصب كليه تابلوهاي برق در نقشه‌ها مشخص شود. (در نقشه روشنايي و در نقشه پريزها).

-         نصب چراغ خطر براي ساختمانهاي بلند مرتبه الزامي است.

-    از هر مدار روشنايي مي‌توان يك موتور كوچك را، به شرط آنكه توان آن از 100 وات تجاوز نكند تغذيه كرد. (مانند فن‌هاي آشپزخانه و سرويس‌هاي بهداشتي)

-    در ساختمانهاي مسكوني هر مدار روشنايي نبايد بيش از 12 چراغ يا نقطه روشنايي را اگر دربيش از يك اتاق يا فضاي مشخص قرار گرفته باشند تغذيه كند همچنين تعداد چراغهاي مدار كه در يك اتاق يا فضاي مشخص نصب مي‌شوند تنها به جريان مجاز مدار محدود مي‌شود.

-         هر مدار پريز نبايد بيش از 12 پريز مربوط به مصارف عمومي را تغذيه كند.

-    در يك اتاق يا فضاي مشخص كليه پريزها بايد فقط از يك مدار تغذيه‌ كنند مگر اينكه فاصله مستقيم دو پريز وصل شده به دو مدار مختلف 5  متر يا بيشتر باشد.

-    پريزهاي بكار رفته در حمام بايد مجهز به هادي حفاظتي باشند مگر در مواردي كه از پريزهاي مخصوص مجهز به ترانسفورماتور ايمني استفاده شده باشد (كه در اين صورت اجراي هادي حفاظتي الزامي است و در محل پريز عايق‌بندي و رها شود)

-         چراغهاي نصب شده در محدوده دوش در حمام بايد داراي درجه حفاظت Ip44 يا بيشتر باشد.

سيستم پريزهاي تلفن و آنتن تلويزيون

1.     وجود پريز برق در مجاورت پريز تلويزيون حتماً لازم است.

2.     وجود پريز برق در كنار پريز تلفن توصيه مي‌شود ولي الزامي نمي‌باشد.

سيستم درب بازكن و زنگ اخبار

1.     حداقل سطح مقطع سيم تلفن، در بازكن، زنگ اخبار و زنگ احضار بايد m2 0.6 باشد.

2.  كابل‌هاي سيستم توزيع آنتن بايد از نوع هم محور (كواكسيال) با امپدانس مشخصه 75 اهم باشد و سطح مقطع آن با توجه به مشخصات سيستم و افت سيگنال آن انتخاب شود.

تابلوهاي برق و تابلو كنتور

-    درخصوص پمپ ذخيره آب و پمپ آب آتش‌نشاني لازم است براي هر كدام يك تغذيه مستقل در تابلو عمومي پيش‌بيني و به سمت تابلو قدرت و فرمان هدايت شود. 

-         براي تابلو مصارف عمومي و ساير تابلوها كليد FI در نظر گرفته شود.

-         ديماند درخواستي از شبكه و سايز كابل‌هاي ورودي به ساختمان و طبقات مشخص شود.

-         هر تابلو بايد به يك كليد اصلي جداكننده قابل قطع و وصل زير بار مجهز باشد.

-    در صورت منظور نمودن يك خط تغذيه جداگانه براي مدار زنگ اخبار و احضار لازم است به وسيله كليد مينياتوري يا فيوز فشنگي حداكثر 4 آمپر محافظت گردد.

آسانسور

-    روشنايي چاه آسانسور (نه چاهك) مطابق بند 15-2-3-3-8 مبحث 15 مقررات ملي ساختمان ضروري است كه لازم است نقشه آن ارائه گردد.

-         قدرت الكترو موتور آسانسور مشخص گردد.

-         در رايزر دياگرام‌ها  اندازه  لوله و مشخصات كابلها و سيم‌ها ذكر شود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۰:۴۵ قبل از ظهر  توسط حسین صالح نیا  | 

نحوه برق رسانی

- نحوه برق رسانی به ساختمانها و معيارهای واگذاری زمين پست:

 

1-2 درمورد متقاضيان غير ديماندی (متقاضيانی که مصرف آنها کمتر از 30 کيلووات باشد)، تشخيص مقدار برق درخواستی (برآوردمصرف واحد) براساس برآورد شرکت برق انجام می شود درحال حاضر انشعاب های 32، 25 و 15 آمپر استاندارد هستند که انشعاب 15 آمپر تابع ضوابط خاص است و برای مناطق روستايي و عرصه های زير 60 متر قابل درخواست می باشد.

 

2-2 برای متقاضيان ديماندی (متقاضيانی که مصرف آنها 30 کيلووات و بيشتر است)، تشخيص مقدار برق درخواستی. بر مبنای اعلام مراجع ذيصلاح يا درخواست مشترک است.

 

3-2 برای انشعاباتی باقدرت 30 تا 150 کيلووات برق درخواستی به صورت فشار ضعيف (ولتاژ ثانويه) داده شده و متقاضی ملزم به دادن زمين پست نمی باشد.

 

4-2 برای انشعاباتی با قدرت 150 تا 250 کيلووات برق به صورت اوليه يا ثانويه (به تشخيص شرکت برق) داده شده و متقاضی درصورتيکه شرکت برق نيازداشته باشد بايد زمين مناسبی را طبق نظر اين شرکت واگذارنموده و بهای آنرا به نرخ عادله دريافت نمايد.

 

5-2 برای انشعابات با قدرت 250 کيلووات به بالا تجهيز پست اختصاصی الزامی بوده و برق با ولتاژ فشار متوسط (اوليه) به متقاضی داده می شود و وی بايد راساً نسبت به تبديل آن اقدام نمايد.

 

تبصره:

به هنگام برآورد مصرف هر 25آمپر تکفاز معادل پنج کيلووات و هر 25 آمپر سه فاز معادل پانزده کيلووات منظورمی گردد.


 

 

 

3- ضوابط واگذاری برق آزاد (کنتور موقت):

 

1-3 براساس آيين نامه تکميلی تعرفه های برق چنانچه محلی قبلا دارای انشعاب برق باشد، مالک موظف است پيش از تخريب ساختمان به شرکت برق اطلاع دهد تا کنتورهای موجود جمع آوری شده و کنتور موقت نصب گردد. مهندس ناظر موظف است به مالک تذکر لازم را در اين مورد بدهد (مسووليت هرگونه حادثه در اين مورد به عهده مالک است).

 

2-3 درصورتی که تعداد واحدهای ساختمان به نحوی باشد که مصرف آن تابع بند 4-2 يا 5-2 بشود، قبل از هرگونه اقدامی برای برق ساختمان، شرکت برق موظف به تعيين تکليف واگذاری زمين پست است. لذا مهندس ناظر بايد مالک را آگاه نمايد تا در زمان مناسب پيش بينی اين مسئله را نموده و به شرکت برق مراجعه نمايد.

 

3-3 ساختمان هايي که جنب شبکه های سه سيم و يا با سطح مقطع ضعيف هستند، برای دريافت برق موقت ممکن است نياز به تقويت شبکه داشته باشند که امری زمان بر است. توصيه می شود در اين مورد زودتر به شرکت برق مراجعه شود.

 

4-3 استفاده از برق آزاد بمنظور جوشکاری ممنوع است و در صورت نياز بايد از موتور جوش استفاده گردد.


 

4- نحوه کابل کشی تغذيه اصلی ساختمان:

 

1-4 در ساختمانهای با يک وجه مشرف به معابرعمومی، برق رسانی از وجه موجود و باتوجه به بندهای 3-4 و 5-4 انجام می شود.

 

2-4 در ساختمانهايی که از دووجه يا بيشتر به معابر عمومی مشرف می باشند، انتخاب مسير برق رسانی از طريق استعلام از امور برق مربوطه مشخص می شود.

 

3-4 مصارف تازير 30 کيلووات می تواند از مسير هوائی تغذيه شود.

 

چنانچه برقراری انشعاب از مسيرهای هوايي انجام شود لازم است مسير لوله PVC در داخل ديوار از ارتفاع حداقل 2متر از کف معبر شروع شده و بنابه شرايط تابلوی کنتوری از بالا يا پايين تابلو منتهی به کليد اصلی تابلو وارد شود و درطول مسير بايد از حداقل تعداد زانو و اجباراً از نوع 45 درجه استفاده گردد.

 

4-4 تغذيه تابلوی کنتوری برای مصارف 30 کيلووات و بالاتر از طريق مسير زمينی (منشعب از شبکه هوائی يا تابلو و يا جعبه انشعاب) انجام می شود. بدين منظور بايد در داخل ساختمان از لوله PVC (حداقل نمره 90) نصب شده در عمق 80 سانتيمتری و درمحل خمش از زانوی 45 درجه استفاده شود. به نحوی که خروجی لوله در سمت معبر عمومی تا 20 سانتيمتر به خارج از ساختمان امتداديافته و در محل ورود به تابلو کنتور نيز دقيقاً به زير کليد اصلی ورودی تابلو منتهی شود. قراردادن يک رشته سيم پيشرو جهت سهولت کابل کشی و کشيدن نوار زرد هشداردهنده روی لوله توصيه می شود. اگر به واسطه وجود پارکينگ در طبقه زيرين ساختمان، تعبيه لوله به روش فوق (دفنی) امکان پذير نباشد، می توان روش هايي از قبيل لوله يا سينی از سقف طبقه زيرين و يا پيش بينی لوله در بتن سقف (با رعايت شعاع خمش در محل ورود به بتن) و يا روش های مناسب ديگر را با هماهنگی امور برق مربوطه و مهندس ناظر استفاده کرد.

 

5-4 در مجتمع ها و ساختمانهای بزرگ که تعداد تابلوهای کنتوری بيش از يک دستگاه بوده و بين تابلوها نيز کابل کشی ضرورت يابد کيفيت لوله گذاری و مسير تغذيه با هماهنگی امور برق و مهندس ناظر تعيين می گردد.


 

5- نحوه ساخت و نصب تابلوی کنتور:

 

1-5 تابلوی کنتور را متقاضی بايستی با هماهنگی کامل مهندس ناظر و با عنايت به موارد زيرساخته و نصب نمايد. در اين مورد توصيه می شود از سازندگانی که مورد تائيد شرکت برق هستند استفاده گردد تا از مسائل احتمالی بعدی جلوگيری شود.

 

2-5 نحوه و کيفيت ساخت تابلوی کنتوری:

 

1-2-5 ضخامت ورق تابلو کمتر از 1.5 ميليمتر نباشد.

 

2-2-5 ارتباط بين فيوزها و کنتور و کليدهای مينياتوری از طريق سيم افشان نمره 6 باشد.

 

3-2-5 ابعاد تابلو بايد به گونه ای باشد که ارتفاع بالاترين کنتور از کف تمام شده حداکثر 220 سانتيمتر و ارتفاع نمراتور پايين ترين کنتور از کف تمام شده حداقل 80 سانتيمتر باشد.

 

4-2-5 ابعاد تابلو بايد براساس کنتورهای تک فاز الکترومکانيکی شيشه ای طراحی شود.

 

5-2-5 درصورت نياز به تعبيه سيم آنتن ـ تلفن ـ آيفون ـ اعلام حريق و .... پانل جداگانه ای جهت تابلو درنظرگرفته شود و اين قسمت هيچگونه ارتباط الکتريکی با تابلو برق نداشته باشد.

 

6-2-5 حفاظ روی قسمتهای برقدار داخل تابلو نصب شده باشد (روی کنتورها ـ کليدهای مينياتوری ـ کليد فيوزی ـ فيوزهای فشنگی ـ شمشها و ...)

 

7-2-5 کليه سيم ها به فاصله هر 20 سانتيمتر با کمربند کابل بسته شده و يا در داخل داکت پلاستيکی قرارگيرند.

 

8-2-5 سيم ها تماماً از نوع افشان و با روکش ترموپلاستيک و به سطح مقطع 6 ميليمترمربع باشد.

 

9-2-5 کليه سرسيمها درهر نقطه اتصال از فيوز فشنگی تا کنتور و کليد مينياتوری و ترمينال بايد قلع اندود يا مجهز به کابلشو بوده و دارای شماره باشند.

 

10-2-5 ارتباطات و سيم کشی های بعد از کنتور تا ترمينال خروجی مطابق شکل A (ضميمه) می باشد.

11-2-5 شمس ارت در محل نشان داده شده شکل A (ضميمه) بايستی از جنس مس جهت بستن سيم ارت واحدهای مسکونی درنظرگرفته شود.

 

12-2-5 سوراخ روی شمش نول جهت بستن سرکابل ورودی بايستی با پيچ و مهره نيکلی نمره 6 درنظرگرفته شود.

 

13-2-5 در شکل A نحوه اتصال يک سيم نول به کنتور و از کنتور به ترمينال خروجی مربوطه نشان داده شده است. بديهی است بقيه کنتورها نيز به همين صورت تغذيه می شوند.

 

14-2-5 عمق تابلو بايد به گونه ای باشد که کنتورها از مجرای خود بيرون نزنند و ضمناً دارای قطر مناسب باشد تا ورود دست  دست و يا ابزار به داخل تابلو امکان پذير نباشد.

 

15-2-5 رنگ تابلو از نوع کوره ای يا الکترواستاتيک باشد.

 

16-2-5 روی کاور متحرک پلاک مناسبی جهت درج شماره شناسائی مشترک و شماره واحد ساختمانی وی درنظر گرفته شود.

 

17-2-5 جهت نصب کنتور بر روی کفی تابلو لازم است کنتور بر روی پلی نصب گردد تا اولاً استحکام بيشتر شود و ثانياً پيچ های مونتاژ کنتور از بدنه تابلو بيرون نزند.

 

18-2-5 اگر محل کنتورهای تعبيه شده از تعداد تقاضای مشترکين بيشتر باشد بايد کاور فلزی موقت به صورت پرچ شده روی کاور متحرک قرارگيرد.

 

19-2-5 ارت نمودن بدنه تابلوی کنتوری الزامی می باشد.

 

20-2-5 استفاده از کليدهای قطع نشت جريان الکتريکی برای هر مشترک به صورت مجزا و مطابق شکل A الزامی بوده و اتصال يک نول مشترک به همه يا تعدادی از کليدهای قطع نشت جريان ممنوع می باشد.

 

21-2-5 برای رنگ آميزی شين های مسی بايد از رنگ های استاندارد قرمز ـ زرد ـ آبی استفاده شود. بهتراست رنگ روکش سيم های مرتبط با هر فاز نيز با رنگ شينه آن مطابقت داشته باشد و شينه نول نبايد رنگ شود و بهتراست رنگ روکش سيم های مرتبط با آن به رنگ مشکی انتخاب شود و سيم ارت به رنگ زرد با نوار سبز استفاده گردد.

 

3-5 نحوه نصب تابلو

 

1-3-5 تابلوی کنتور به سه روش توکار، روکار ايستاده و روکار ديوارکوب نصب می شود. در نوع ايستاده نصب تابلو روی پايه الزامی می باشد و جهت نصب تابلو به صورت ديوارکوب استفاده از رول بوت الزامی نصب تابلوهای بيش از 12 کنتور به صورت ديوارکوب ممنوع می باشد.

 

2-3-5 ارتفاع نصب تابلو بادرنظرگرفتن ضوابط زير به ترتيب اولويت تعيين می گردد:

 

اولويت اول: آکس تابلو در ارتفاع 170 سانتيمتر از کف تمام شده قرارگيرد.

اولويت دوم: درصورت امکان پذيرنبودن اولويت اول حداکثر ارتفاع نمراتور بالاترين کنتور از 220 سانتيمتر بالاتر و

نمراتور پايين ترين کنتور حداقل از 80 سانتيمتر پايين تر نباشد.

 

3-3-5 تابلوی کنتور بايد در نزديکترين فاصله ممکن از درب ورودی اصلی ساختمان قرارگيرد به نحوی که به راحتی قابل دسترسی و قرائت باشد و همچنين به گونه ای نصب شود که مانعی در مسير تردد افراد و وسائط نقليه نباشد. مقابل تابلو حداقل 1.5 متر فضای آزاد وجودداشته باشد و همچنين نصب تابلو برق زير رامپ پله ها ممنوع می باشد و فاصله تابلو کنتور از تاسيسات آب و گاز بايد حداقل 60 و 130 سانتيمتر باشد.


 

6- ضوابط اجرای سيستم ارت و چاه ارت:

 

1-6 نحوه اجراي سيستم ارت جهت رعايت سيستم TN-C-S در داخل ساختمان و T-T در شبكه عمومي و ايجاد تناسب بين اين دو به نحويكه مشكلي از جهت ايمني ساكنين و شبكه پيش نيايد بشرح بندهای زير عمل می شود.

 

2-6  لازم است اتصال زمين مطابق بند (6-5) و لحاظ نمودن آخرين پيشرفتهاي روز در زمينه احداث چاه ارت (استفاده از بنتونيت و ساير مواد كاهش دهنده مقاومت) با مقاومت حداكثر 2 اهم اجرا شود.   IEC-60100) و (VDE-0140 در اينصورت مي‌توان با همبندي شمش‌هاي نول و ارت در محل تابلوي كنتور مشتركين، هم براي ارت كردن سيستم داخلي و هم براي زمين كردن بدنه تابلو، از اتصال زمين واحدي استفاده نمود.

 

3-6  لازم است مقدار مقاومت اتصال زمين توسط مهندس ناظر و نماينده شركت برق اندازه‌گيري شود و از پذيرفتن ارتهاي با مقاومت بالاتر از 2 اهم جداً خودداري گردد. (به دليل آنكه بي‌خطر بودن روش فوق بستگي بسيار زيادي به اين مطلب دارد.)

 

4-6 در داخل ساختمان لازم است همبندي بنحو مؤثري رعايت شود و المانهاي فلزي موجود در سازه با روش مناسب، اتصال الكتريكي مورد نياز را داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه اشكال احتمالي روي شبكه عمومي برق، امكان بروز حادثه براي ساكنين وجود نداشته باشد.

 

5-6 لازم است موارد فوق براي تمامي منازل، مغازه‌ها، واحدهاي صنعتي و بطور كلي هرگونه متقاضي (بدون درنظر گرفتن متراژ و تعداد طبقات) انجام شود.

 

لازم است اندازه‌گيري مستمر ارتهاي نصب شده در ساختمانها حداقل سالي يكبار انجام گرديده و در صورت بالاتر بودن از استاندارد نسبت به اصلاح ارت اقدام گردد. مسئوليت انجام اين كار با مالك با مالكين است و وي مي‌تواند بدين منظور از دفاتر مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استفاده نمايد.

 

 

6-6 الزامات چاه ارت :

 

1-6-6 جنس صفحه و ميله ارت

با توجه به اينكه مقاومت ويژه خاك اصفهان بين 20 تا 1000 اهم- متر و در مناطقی بيشتر است، انتخاب الكترودهاي ميله‌اي يا صفحه‌اي و … بايد براساس مقتضيات محل، انجام گيرد. مقاومت الكترودهاي ميله‌ايي تقريباً برابر مي‌باشد كه r مقاومت ويژه خاك و L طول ميله است. براي ميله‌هاي معمول كه مقدار L برابر 1.5 تا 2.45  متر مي‌باشد، ملاحظه مي‌شود كه الكترود ميله‌اي بدون اتخاذ تدابير تكميلي به هيچ عنوان قادر به ايجاد مقاومت زير 2 W  نيست. لذا بايد از الكتروليت مناسبي مانند بنتونيت يا الكتروليتهاي ديگري كه خواص الكتريكي و شيميايي آنها به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است استفاده كرد. در مورد الكترود صفحه‌اي مقاومت با رابطه تقريبي تعيين مي‌شود كه l  محيط صفحه الكترود است.

 

2-6-6 جنس صفحه و ميله:

     بنا به توصيه VDE-0140 الويت در بين الكترودهاي موجود به ترتيب زير است:

1     فولاد گالوانيزه

2     آهن روكش شده با سرب

3     مس خالص

4     ميله فولادي كاپر ولد شده

5     ميله فولادی با روکش مس (اکسترودشده)

 

لذا لازم است از ميله فولادي كه داراي روكش گالوانيزه گرم به ضخامت حداقل 90 ميكرون باشد، بعنوان الكترود ميله‌اي و از صفحه مسي با درجه خلوص 99.9 % بعنوان الكترود صفحه‌اي استفاده شود. تجربه نشان مي‌دهد الكترودهاي صفحه‌اي نتايج بهتري نشان مي‌دهند.

 

3-6-6 نحوه اتصال سيم زمين به الكترود ارت

با توجه به اينكه چگونگي اين اتصال نقش بسيار محسوسي در مقاومت نهايي و دوام الكترود دارد ترجيحاً از جوش انفجاري (CadWeld) استفاده شود.

 

4-6-6 مقطع سيم اتصال دهنده به صفحه

طبق توصيه VDE و با توجه به شرايط موجود در استان اصفهان مقطع سيم رابط بين الكترود و بدنه از رابطه    بدست مي‌آيد كه I²k1 ماكزيمم جريان اتصال كوتاه تك فاز است. چنانچه محاسبه اين جريان به هر دلیل امكان‌پذير نباشد، مي‌توان از سيم نمره 35 كه حائز حاشيه اطمينان لازم است، استفاده نمود.

 

 

5-6-6 الكتروليت و نحوه پركردن چاه ارت مطابق شکل زير

 

 


  7- ضوابط نصب صاعقه گير و هادی مربوطه:

 

عبور جريان بسيار زياد صاعقه بيش از آنكه در كل شبكه آرماتور ساختمان پخش شود، بويژه در نزديكي محل برخورد صاعقه به ساختمان، مي‌تواند خسارت آفرين باشد، همچنين در صورت عبور اين جريان از مسيرهاي مقاومت‌دار ولتاژهاي خطرناكي پديد مي‌آيد. لذا لازم است كليه ساختمانهاي مرتفع و يا ساختمانهائي كه در نقاط مرتفع زمين و يا ساير نقاط صاعقه‌گير احداث مي‌شوند به صاعقه‌گير مناسب تجهيز گردند.

 

1-7 لازم است از اتصال صاعقه‌گير و هادي پايين‌رو آن به بدنه ساختمان جلوگيري شود و بهتر است هادي‌هاي پايين‌رو در گوشه‌هاي ساختمان و به صورت روي كار از بالا به سمت پايين ساختمان هدايت شود. اجراي هادي يا هاديهاي پايين‌رو از درون داكتهاي داخل ساختمان مجاز مي‌باشد.

 

2-7 از داكت مخصوص هادي پايين‌رو براي هيچ سيستم ديگري بجز صاعقه‌گير نبايد استفاده نمود.

 

3-7 هاديهاي پايين‌رو بايستي از ابتدا تا انتها يكپارچه باشند و استفاده از هيچ مفصل يا اتصالي مجاز نمي‌باشد.

 

4-7 باتوجه به اينکه دسترس بودن هادی پايين رو برای افراد عادی می تواند خطرآفرين باشد استفاده از هادی بدون روکش در اين موارد مجازنبوده و توصيه می شود از هادی با روکش فشار ضعيف 1000 ولت استفاده گردد.

 

5-7 هاديهای پايين‌رو بايستي فقط به شمارنده صاعقه و سپس به شين اصلي ارت (نقطه اندازه گيري چاه ارت) ساختمان متصل شود و به غير از آن هيچ نقطه اتصال ديگري به شبكه ارت يا اجزاء فلزي ساختمان نداشته باشد.

 

6-7 سطح مقطع هادي پايين‌رو براساس استانداردهای  متداول حداقل 35 ميليمتر مربع است.

 


 

 

 

8-كليد حفاظت از جريان نشتي (RCCB)

 

 

 

براساس مقررات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، استفاده از کليد  RCCB

(Residual Current Circuit-Breaker)  برای کليه ساختمانها الزامی است. كليد RCCB انتخاب شده براي ساختمانهاي مسكوني شهري بايد حداقل شرايط و خصوصيات فني زير را دارا باشد:

 

1-8 تأييد استانداردهاي ISIRI6700 و IEC61008 را داشته باشد.

 

2-8 جريان پس ماند عامل كليدهاي ياد شده حداكثر برابر با 30 ميلی آمپر باشد و به صورت غيرقابل تغيير (Fix) و بدون تأخير زماني باشد.

 

3-8 كليد مربوطه بايد مناسب با شرايط محيطي محل نصب انتخاب گردد (از نظر دما و رطوبت)

 

4-8 كليد مربوطه قابليت نصب در كنار ديگر تجهيزات تابلو برق را داشته باشد.

 

5-8 مناسبترين محل براي نصب كليد RCCB بلافاصله پس از كنتور برق انشعاب هر واحد (نوع تابلويي) می باشد.

 

 

 

 


 

دستورالعمل اعمال تخفيف حريم درجه يک خطوط انتقال و توزيع نيروی برق

جدول 1- ميزان حريم درجه يک خطوط انتقال و توزيع نيروی برق پس از اعمال تخفيف برحسب دريف ولتاژ خطوط نيروی برق (متر)

 

رديف ولتاژ (کيلووات)

فاصله دوپايه متوالی خطوط هوائی نيروی برق

تا 120متر

تا 200متر

از 200تا   250 متر

از 250 تا 300 متر

از 300 متر

به بالا

33

5/3

 

 

 

 

63

 

9

10

12

(بدون تخفيف) 13

132

 

5/10

5/11

5/13

(بدون تخفيف) 15

230

 

12

13

5/14

(بدون تخفيف) 17

400

 

14

16

5/17

(بدون تخفيف) 20

 

يادآوری :

دستورالعمل اعمال تخفيف حريم درجه يک خطوط انتقال و توزيع نيروی برق از قسمتهای مختلفی به شرح زير تشکيل شده است که يک نسخه آن تحت شماره 61 طی نامه شماره 2930/320 مورخ 1/5/80 معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانير ارسال شده است و می بايستی همراه مراجع الزامی آنها مورد استفاده قرارگيرند.

قسمت اول ـ کليات دستورالعمل اعمال تخفيف

قسمت دوم ـ ميدانهای الکتريکی درخطوط هوائی نيروی برق

قسمت سوم ـ ميدانهای مغناطيسی در خطوط هوايي نيروی برق

قسمت چهارم ـ نويز در خطوط هوايي نيروی برق

قسمت پنجم ـ عوامل مکانيکی در خطوط هوايي نيروی برق

قسمت ششم ـ فواصل خطوط هوايي انتقال نيروی برق براساس استاندارد NESC

قسمت هفتم ـ مقررات موجود درمورد حريم های خطوط انتقال نيروی برق

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۰:۴۳ قبل از ظهر  توسط حسین صالح نیا  | 

نمونه کار 4

نمونه کار :
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱:۴۵ قبل از ظهر  توسط حسین صالح نیا  | 

نمونه کار 3

نمونه کار ۳


چراغهای تو کار کفی


باکس تلفن


ادامه تصاویر را در قسمت ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت ۰:۳۸ قبل از ظهر  توسط حسین صالح نیا  | 

مراحل انجام کارهای برق ساختمان

معمولا ترتیب انجام کارهای برق ساختمان به صورت زیر است :

مرحله اول

 

1 - کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستمهای روشنائی – سیستم های صوتی -  سوکتهای برق – تلفن – آنتن – آیفون – فن کوئیل ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه.

2- اجرای نقشه روی کار.

3- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ  تراز با چک لاین.

4- شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون ودستگاه شیارزن .

5- کندن قوطی کلیدها با دستگاه .

6- سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس میشود).

7- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها.

8- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

9- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

10- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر  و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

11- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه ( این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ....... نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).

12- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.

13- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

14- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

15- تامین ارتینگ ساختمان( نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها)

16- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه).

 

مرحله دوم (بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوار)

 

1- تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار.

2- سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب میشود).

3- انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها وازآنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیشهای پشت آمپلی فایرها.

4- کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور(درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد  تابلو های مخصوص خودش میشود).

5- کابل کشی تلفن –آنتن ماهواره وآیفون ازتابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس های مخصوص خودشان.

6- اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید- جعبه فیوزها – روشنائیها – توکارها – و جعبه آنتن – ماهواره- تلفن - اطفاء حریق- UPS(نصب دستگاه های تغذیه  UPS به شرکتهای مسئول مرتبط میشود)

7- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع.

8- عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).

9- اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

 

مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام شده)

 

1- بستن کلید و پریز و تراز کردن آنها.

2- بستن ترمینال روی سر سیم ها.

4- نصب دتکتور های دود و شستی آنها روی جاهای تعیین شده.

5- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آنها.

6- نصب آیفون تصویری بستن سوکتها و شستی های مربوط به آن. 

7- نصب آنتن مرکزی و سوئچینگهای مربوط به آن.

8- نصب سوئچینگهای ماهواره ( نصب و راه اندازی ماهواره برعهده شرکت های مربوط میباشد)

9- نصب چشم لایتینگ در راه پله و پارکینگ ها.

10- نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ( این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویسها می شود).

11- نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

 

نصب تجهزات برقی موتور خانه

 

1- نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود)

2- نصب پایه سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.

3- نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.

4- کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.

5- وایرشوزدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت ۲۳:۵۴ بعد از ظهر  توسط حسین صالح نیا  | 

نمونه کار2

نمونه سیم قلع اندود شده ۲


ترموستات


بقیه عکسها را در قسمت ادامه مطلب ببینید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۷ساعت ۳:۲۱ قبل از ظهر  توسط حسین صالح نیا  | 

نمونه کار

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۷ساعت ۲:۳ قبل از ظهر  توسط حسین صالح نیا  | 

معرفی

اینجانب حسین صالح نیا این ویلاگ را با هدف معرفی توانایی های کاری و تبادل تجربیات و نکاتی که دانستنشان می تواند برای سایر همکاران مفید باشد ایجاد نموده ام.

امیدوارم از نظرات خود مرا مطلع سازید

برای تماس با اینجانب می توانید از طریق همین وبلاگ و یا آدرس

Siamak_SN@yahoo.com

و یا شماره

۰۹۱۲۱۷۸۷۳۷۰

برای پیشنهادات کاری

تماس بگیرید.

+ نوشته شده در  جمعه دوم فروردین ۱۳۸۷ساعت ۲۳:۳۱ بعد از ظهر  توسط حسین صالح نیا  |